تجاوز به دختر خاله هادررختخواب


dendam

19 نوامبر 2016. من با دخترخاله ام دستگیر شدم، من دوازده سالم بود و او چهارده سالش بود! دو تا روزنامه کمونیستی توی کیف او بودند، وقتی ما را توی خیابان گشتند و . پسري هستم 27 ساله،از نوجواني علاقه بينهايتي به دخترخاله خود كه بسيار محجبه و نجيب بود و هست داشتم ولي نتوانستم بيان كنم و ايشان در همان سن 15 سالگي ازدواج كرد . 4 نوامبر 2016. او فیلمی به من نشان داد که حکایت از تجاوز به من در حال بیهوشی داشت بعد هم گفت که خاله ام در بیمارستان است و کسی در خانه نبوده، حالم بد شد و کلی . زینب برای رهایی از این ازدواج به خانهء مامایش پناه می برد اما در آن جا وی مورد تجاوز. نزد پدر و مادرش می رود، اما بعد از مدتی او با پسر خاله اش که در ایران می باشد، ازدواج می کند.. پیش از این نیز چندین دختر قربانی تجاوز های جنسی از سوی پدر، برادر، ماما و  . تجاوز جنسی شوم به دختر خاله برهنه روی تختخواب ،تجاوز به فامیل،تجاوز پسر به دختر،تجاوز پس از بیهوش کردن،تجاوز به دختران،تجاوز پسر به دختر خاله،اخبار تجاوز.